Wyróżniająca oferta dla firm

Scrum Group oferuje kompleksowe szkolenia zamknięte dla firm dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zapraszamy do kontaktu (kontakt@scrumgroup.org lub tel. 731 777 500) w celu ustalenia szczegółów.

  1. Scrum Group stawia na relacje i bliską współprace z firmami w kwestii szkoleń pracowników z metody Scrum. Oferujemy wyróżniającą ofertę dla firm. Naszym celem jest pomoc pracownikom w zdobyciu niezbędnych na rynku kompetencji, które pozwolą firmom być bardziej konkurencyjnymi.
  2. Każdy pracownik firmy może bezpłatnie ponownie wziąć udział w szkoleniu. Ważne jest stosowanie nowo zdobytej wiedzy i umiejętności. Istotne jest również ponowne po jakimś czasie przypomnienie czy też powtórzenie nowych wzorców. Scrum Group oferuje pracownikom oprócz materiałów i wsparcia po szkoleniowego darmowy ponowny udział w szkoleniu.
  3. Rotacja pracowników to temat, który dotyczy w mniejszym lub większym stopniu każdą firmę. Szkolenia to inwestycja dla firm. Niektórzy pracownicy po zdobyciu nowych kompetencji zmieniają firmy. Wówczas budżet wydany na szkolenie pracownika, mógłby być źle zainwestowanym kapitałem. W takiej sytuacji nie zostawiamy samego pracodawcy.
    Oferujemy firmom możliwość bezpłatnego wysłania nowego pracownika na szkolenie w miejsce tego, który opuścił firmę.