pl en

Wyróżniająca oferta dla firm

Scrum Group oferuje kompleksowe szkolenia zamknięte dla firm dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zapraszamy do kontaktu (kontakt@scrumgroup.org lub tel. 731 777 500) w celu ustalenia szczegółów.

  1. Scrum Group stawia na relacje i bliską współprace z firmami w kwestii szkoleń pracowników z metody Scrum. Oferujemy wyróżniającą ofertę dla firm. Naszym celem jest pomoc pracownikom w zdobyciu niezbędnych na rynku kompetencji, które pozwolą firmom być bardziej konkurencyjnymi.
  2. Każdy pracownik firmy może bezpłatnie ponownie wziąć udział w szkoleniu. Ważne jest stosowanie nowo zdobytej wiedzy i umiejętności. Istotne jest również ponowne po jakimś czasie przypomnienie czy też powtórzenie nowych wzorców. Scrum Group oferuje pracownikom oprócz materiałów i wsparcia po szkoleniowego darmowy ponowny udział w szkoleniu.